Kövess minket:
Eseménynaptár
2020. január
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Összes esemény ›

Főoldal / Iskoláink / Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.
Telefon/fax: +36/74/550-000, 74/451-424
Honlap: perczel.szekszardiszc.hu
E-mail: titkarsag@perczel.szekszardiszc.hu
Igazgató: Ziegler Teréz

A Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2015. július 1. nappal jött létre a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézményének, illetve a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézményének jogutódjaként.

Feladatellátási helyeink:

Manapság a munkáltatók döntően fiatal, szakmailag jól képzett, több nyelvet beszélő és széles körű szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársakat keresnek. Iskolánk legfontosabb törekvése, hogy tanulóinkat hozzásegítsük egy versenyképes végzettséghez, életképes szakmához, eredményesen felkészítsük az önálló életkezdésre, a továbbtanulásra, illetve a munka világára. Ez a szemlélet munkálkodik iskolánkban mindenütt: képzési tartalmainkban, módszereinkben, tanáraink, szakoktatóink szemléletében.

Céljaink

Célunk, hogy tanulóinkat eredményesen készítsük fel a szakmai és érettségi vizsgára, illetve emellett kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több területen is mobilizálható tudással rendelkező, a munkaerő-piacon talpon maradni képes szakembereket képezzünk, akik tisztában vannak saját értékeikkel, tisztelik a hagyományokat és biztos szellemi alapokon állva hasznos tagjai a magyar társadalomnak.

Képzéseinkről

Iskolánk faipari, gépészeti, építőipari, közgazdasági, ügyvitel, turisztika valamint a szociális szolgáltatások területén kínál az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzéseket. Szakképzéseink - a törvényi feltételeknek való tanulói megfelelés esetén ingyenesek. Az érettségi utáni tanulási szakaszt már nem a közismeretei tartalmak további megismerése, hanem a választott szakma ismereteiben való elmélyedés jellemzi. Iskolánkban duális képzést folytatunk: az elméleti képzés mellett tanulóink szakmára jellemző körülmények között tölthetik gyakorlatukat. Iskolánk kiterjedt kapcsolatrendszere lehetővé teszi, hogy vállalkozásoknál is gyarapítsák gyakorlati ismereteiket, s az eddig szerzett munkahelyi tapasztalataikat a szakmájukra jellemzőekkel bővítsék. A fentieken túl képzésünk hangsúlyos elemének tekintjük a munkaerőpiacon fontos kompetenciákat fejlesztő önálló programjainkat, amelyeket külföldi szakmai gyakorlatok keretében valósítunk meg.

Szakgimnázium

Szakgimnáziumi képzéseink - a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit - valamint szakmai végzettséget biztosítanak. A szakgimnáziumban biztosítjuk két idegen nyelv elsajátításának lehetőségét. Az érettségi vizsga megszerzése után tanulóink az alábbi lehetőségek között választhatnak:

Szakközépiskola

Iskolánkban a tanulók 3 éves képzésben is folytathatják tanulmányaikat, ahol az OKJ szerinti szakképesítést szerezhetnek. A szakképesítés megszerzése után két év alatt érettségit tehetnek, ahol szakmai bizonyítványuk egy érettségi tantárgyként beszámításra kerül.

A sikeres szakmai vizsga után

A sikeres szakmai vizsga után a szakmai végzettséget szerzett tanulók intézményünkben 2 év alatt érettségit szerezhetnek.

Felnőttoktatás

A nappali munkarendben hirdetett szakképesítéseinket esti képzésben is kínáljuk. A képzési idő 2 év, a tanítás rendje szakképesítéstől függően heti 2 - 3 munkanap. A képzések megfelelő számú jelentkezések esetében indulnak.

Hiányszakmák és a szakiskolai ösztöndíj

Intézményünkben a szakképzési évfolyam tanulói szakiskolai ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjra az első szakképzési évfolyam tanévének kezdő napjától az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében meghatározott első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig jogosult. Az ösztöndíj az első szakképzési évfolyam első félévében 10 000 Ft/hó, azt követően a tanulmányi átlageredményének a függvénye, ez lehet akár 30 000 Ft/hó is. A szakiskolai ösztöndíj az iskolai szünetek idején is jár.

Személyi és tárgyi feltételek

Iskolánk számára az egyik legfontosabb a kölcsönös bizalmon épülő szülő-tanár-diák együttműködés, az őszinte, szeretetteljes kapcsolat, amely nem zárja ki a következetességet, a továbbtanuláshoz és tanuláshoz nélkülözhetetlen fegyelmezettség igényét sem. Az így megszerzett tudás birtokában gondolhat az ember önmaga megvalósítására és megőrizheti a későbbi szakmai megújuláshoz szükséges nyitottságot. Célunk neveltjeink értékeinek felfedezése. A jó képességűeknek a kibontakozás lehetőséget, a közepesen haladóknak a fejlődés feltételeit, a szerényebb eredményűeknek a felzárkózás körülményeit igyekszünk biztosítani.

Tanáraink, szakoktatóink a szakmájuk elismert, aktív képviselői. Hiteles gyakorlati és elméleti forrásokból biztosítják azt, hogy tanulóink felé naprakész közismereti és szakmai tudást közvetítsenek. Gyakran azáltal is a munka világára készítik fel tanulóinkat, hogy már nem diáknak, hanem „jövőbeli kollégának” tekintik őket… sokszor az ehhez illő elvárásokkal és követelményekkel. Teszik mindezt elkötelezetten, motiváltan, szakmai elhivatottsággal, kellő komolysággal, de alkalmanként lazán és humorral.

Iskolai életünkben hangsúlyosan szerepel az informatikai ismeretek oktatása is az iskolai életünkben. Tantermeink projektorral ellátottak, adottak a modern, egyéni és kiscsoportos fejlesztést is lehetővé tevő oktatás feltételei. Tanítványainkat gimnáziumi szinten készítjük fel az érettségire a közismereti tárgyakból (magyar, történelem, matematika, angol, német), és az alapműveltséghez tartozónak tekintjük a gépírást is. A felsőfokú oktatási intézményekbe felvételizni szándékozó tanulók számára biztosítjuk igény szerint az emelt óraszámú képzést.

A gyakorlati oktatás feltételeit intézményünk az építészeti, gépészeti, faipari és szociális szakképesítések területén a 9. évfolyamokban az iskolai tanműhelyekben, demonstrációs tantermekben biztosítja, a felsőbb évfolyamokban pedig minden tanuló számára külsős gyakorlati helyet biztosít.

Intézményünk az Örökös Ökoiskola címmel büszkélkedik, a képzési rendszerünkbe és a szabadidős tevékenységünkbe is beépítjük a környezettudatos magatartást.

Nemzetközi gazdasági oklevelet is szerezhetnek azok a tanulóink, akik jelentkeznek az EBCL vizsgára. A felkészítést vállaljuk és a vizsgát itt az iskolában teljesíthetik.

Miért minket válassz?

Nálunk a tanuló van a középpontban. Minden és mindenki azon munkálkodik, hogy sikerrel vágjon neki élete meghatározó terepének, a munka világának. Azon is dolgozunk, hogy tanulóink szakma iránti kíváncsiságát és motivációját fenntartsuk, újabb-és újabb ismeretek megszerzésére sarkalljuk őket, felkeltsük bennük az igényt a folyamatos tanulni és fejlődni akarásra. Szeretnénk, hogy a tanulás pozitív élményként, egy nagy kaland kezdeteként maradjon meg emlékezetükben.

A munka mellett nem feledkezünk el az élet napos oldaláról sem: iskolánkat a jó „munkahelyi” légkör, vidám hangulat jellemzi. Ezt erősítjük a közös rendezvényeinken is: gólyatábor, szalagtűző, sportnap, kirándulások. Sok felejthetetlen élménnyel lettünk már gazdagabbak. :)

Kollégáimmal együtt mélyen hiszünk abban, hogy tevékenységünkkel évről évre hozzásegítjük tanulóinkat ahhoz, hogy megtalálják saját céljaikat, és ha megtalálták, abban megerősítést kapjanak, s megalapozzák szakmai életpályájukat.

Szeretettel várunk mindenkit!

Ziegler Teréz
igazgató

  
  
© 2019 Szekszárdi Szakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva