Kövess minket:
Eseménynaptár
2020. január
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Összes esemény ›

Főoldal / Dokumentumok

Dokumentumok

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyi adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei »

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai »

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Nincsenek közalapítványok

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebezés elbírálásárajogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai »

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat (és módosítása)vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adódó kedvezmények

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti (www.oktatas.hu/hivatali_ugyek).

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve »

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti (www.oktatas.hu/hivatali_ugyek).

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti (www.oktatas.hu/hivatali_ugyek).

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2015. évi költségvetési beszámoló »

​Költségvetési terv 2016 ​»

2016. évi költségvetési beszámoló »

Költségvetési terv 2017 ​»

2017. évi költségvetési beszámoló »

Költségvetési terv 2018 ​»

Éves költségvetési beszámoló 2019.04.29. »

Elemi költségvetés 2018.11.30. »

Elemi költségvetés II. 2019.02.25. »

Gazdálkodásra vonatkozó adatok 2018 »

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesített a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve » »

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyon vagy vagyon értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani » »

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

​6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7. Az Európai Únió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

KEHOP-5-2-10

KEHOP-5-2-11

GINOP-6.2.3-17-2017-00038

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzés éves statisztikai összegzés 2015 »

2016. évi közbeszerzési terv ​»

2016. évi módosított közbeszerzési terv ​»

​​​​Közbeszerzés éves statisztikai összegzés 2016 »

Kiemelt termékek közbeszerzési terve 2017 ​»

​Közbeszerzési terv 2017 ​»

Közbeszerzési terv 2017. október 01. »

Összegzés ajánlatok elbírálásáról 2016-KEHOP-5.2.10 energia hatékonysági felújítás ​»

Összegzés ajánlatok elbírálásáról 2016. tetőszigetelés és bádogozás ​»

​​​​Közbeszerzés éves statisztikai összegzés 2017 »

​Közbeszerzési terv 2018 ​»

Szekszárdi SZC Központosított Közbeszerzési Terv bejelentő 2019 »

Pályázatok

​Főigazgatói vezetői pályázat ​»

Egyéb

Alapító okirat ​​»

​Tájékoztató felnőttképzésről ​»

​Jelentkezési lap Digitális szakadék képzésre ​»

Felnőttoktatás szakképesítések ​​​»

​119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról ​»

​Tájékoztató gyermek balesetbiztosításról: https://www.generali.hu/Biztositas/Egeszsegbaleset/allamitanulobiztositas.aspx

​Szolgáltatási igénybejelentő általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításhoz »

  
  
© 2019 Szekszárdi Szakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva