Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája

Cím:
7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.
Telefon:
75/ 541-266, 75/ 677-646
Honlap:
magyarlaszlo.szekszardiszc.hu
E-mail:
titkarsag@magyarlaszlo.szekszardiszc.hu
Igazgató: Hegedüs Ferenc

2017.01.04.

Iskolánk a legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat - képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres szakmai vizsgára, a sikeres érettségi vizsgára.
A szakiskolában és a hozzá kapcsolódó speciális szakiskolában a 3 éves szakképzés folyik a szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján.
A 9. évfolyamban diákjaink iskolai tanműhelyben sajátítják el a szakma alapjait, 10. osztálytól tanulószerződéssel vállalkozásokban tanulják a választott szakmát. A tanulószerződés megkötése után tanulmányi eredménytől függően ösztöndíjban részesülnek, hiányszakmák esetén diákjaink állami ösztöndíjat is kaphatnak.
A felvétel tanulmányi eredmény alapján történik, de egészségügyi alkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük a hozzánk jelentkezőknek.

Felzárkóztató tevékenységgel is segítjük tanítványaink eredményességét. Felvállaltuk a sajátos nevelési igényű tanulók képzését is. Tehetséges diákjaink eredményesen szerepelnek a szakiskolások közismereti tanulmányi versenyén, végzőseink sikeresen szerepelnek a szakmai vizsgákon, tanítványaink megállják helyüket a munka világában.
Ennek érdekében széleskörű kapcsolatokat tartunk fenn a helyi és környékbeli vállalkozásokkal, a dunaföldvári és környékbeli civil és sportszervezetekkel is együttműködünk.

Mindennapjainkat a hagyományos iskolai rendezvények, kirándulások, színházlátogatások és szabadidős tevékenységek teszik színesebbé.
Intézményünk jól felszerelt: saját tankonyhával, tanebédlővel, tanműhellyel, tankerttel, pályaorientációs tantermekkel, nyelvi- és informatikai szaktanteremmel rendelkezik.Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési lehetőséget.