Szociális hátrányok enyhítése, mentorálás

GINOP-6.2.3-17-2017-00038
Lemorzsolódás csökkentése a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben

3. Szociális hátrányok enyhítése, mentorálás centrum szintű munkaterület

Célcsoport kiválasztása, lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók bevonása (250 fő)
  Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma és Kollégiuma Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma
-> Tagintézményi szinten bevont tanulók száma a 2018 / 2019. tanévben: 55 25 25 15 20
-> Egyéni fejlesztési terv alapján mentorálásban részesülő tanulók: 55 25 25 15 20

 

Célcsoport kiválasztása, lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók bevonása (250 fő)
  Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája Összesen:
-> Tagintézményi szinten bevont tanulók száma a 2018 / 2019. tanévben: 20 20 25 30 25 255
-> Egyéni fejlesztési terv alapján mentorálásban részesülő tanulók: 20 20 25 30 25 255

Megvalósult programelemek:

  • Tanulói élményvilágot gazdagító programok
  • Esélyegyenlőség biztosítása a tanulásban akadályozott diákok számára. Program a toleranciára nevelés a fogyatékossággal élők, ill. különböző kisebbséghez tartozó diákok iránt (1 db iskolai rendezvény / tanév)
  • Prevenciós, egészségmegőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító program kialakítása, működtetése, kortársképzéssel és kortársak bevonásával  (1 db iskolai rendezvény / tanév)
  • Egészség- és környezettudatos életmódra nevelő programok (1 db iskolai rendezvény / tanév)