(Tanórán kívüli) Közösségfejlesztő, közösségformáló tevékenységek

GINOP-6.2.3-17-2017-00038
Lemorzsolódás csökkentése a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben

6. (Tanórán kívüli) Közösségfejlesztő, közösségformáló tevékenységek munkaterülete

Megvalósult programelemek:

 • Legalább 8 db intézményi program évente (intézményi életbe való bevonás erősítése; beilleszkedést, integrációt segítő, átmenetet megkönnyítő projektek – gólyatábor, projektnapok, karácsony, diáknap stb.)
 • Szakköri tevékenység
  • Elsősegély, munkavédelem, honvédelem, közlekedés, túraszakkör stb.
 • Határtalanul tanulói és tanári mobilitás pályázatok – élményvilág gazdagítása - *fakultatív vállalás
  • Eredményesen kivitelezett Határtalanul pályázat a projekt fizikai megvalósításának időszakában minél több SZC intézményben
 • Egészség- és környezettudatos életmódra nevelés programok – (1 db / tanév)
  • Sportköri tevékenység működtetése
 • Tehetséggondozó tevékenység (1 db / tanév)
  • Nyelvvizsgára felkészítés; emelt szintű érettségi, ill. szakmai vizsgára felkészítés, versenyfelkészítés