IT - IKT fejlesztés

GINOP-6.2.3-17-2017-00038
Lemorzsolódás csökkentése a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben

8. IT - IKT fejlesztés munkaterület

Megvalósult programelemek:

  • Központi és intézményi egységes nyilvántartás feltételrendszerének megteremtése; intézményi információs rendszer és kontrolling megfelelő informatikai támogatása, információkhoz való hozzáférés növelése; kiszolgáló szolgáltatások mennyiségének és minőségének fejlesztése
    • E-Kréta, KIR, KIRA, Ultimate rendszerek használata a centrum intézményeiben
  • Számítógéppel segített tanítás; infokommunikációs technológiával IKT támogatott oktatási módszerek adaptálása és elterjesztése
    • A tanórák legalább 30%-ában IT, IKT eszköz és / vagy digitális technológia használata
  • A digitális eszközhasználat készségeinek fejlesztése, multimédia eszközrendszerének megteremtése
    • Robotika, LEGO, GEOMATECH alapjainak megismertetése az Ady Tagintézményben
  • IT eszközhasználattal / digitális tananyaggal folytatott oktatás bemutatása belső tudásmegosztásban – nevelőtestületi tagok szakmai felkészültségének növelése érdekében folytatott IT ismeretbővítő tevékenység (2 db / tanév)