Cselekvési terv

GINOP-6.2.3-17-2017-00038
Lemorzsolódás csökkentése a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben

 

A cselekvési terv alapján létrehozott munkaterületek

  1. Mérés - értékelés (MÉCS)
  2. Fejlesztés – differenciálás
  3. Szociális hátrányok enyhítése, mentorálás
  4. Intézményi környezet (IKCS)
  5. Pályaorientáció, életút-építés, utánkövetés
  6. (Tanórán kívüli) Közösségfejlesztő, közösségformáló tevékenységek
  7. Humánerőforrás (pedagóguskultúra és módszertan) fejlesztése
  8. IT - IKT fejlesztés